Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kronika 2002

7. 3. 2011

ßKronika obce Vlastějoviceß

 
Hasiči
 
Kromě základního poslání Sborů dobrovolných hasičů tj. prevence a případné zásahy při pomoci občanům i organizacím při požárech, povodních a jiných katastrofách, jsou hasiči na vesnicích nositeli kulturního, sportovního a společenského vyžití spoluobčanů. Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, hasiči ve Volavé Lhotě pořádají různé kulturní akce, včetně setkání důchodců, dále budují malé sportoviště u rybníka, hasiči v Kounicích také pořádají řadu společenských akcí. K tomu všemu svědomitě a dobrovolně pečují o svěřenou techniku a o svoje klubovny, kde se scházejí a kde se společenské akce pořádají.
Pravidelně každoročně se účastní hasičských soutěží okrsku. Obec tuto záslužnou činnost podporuje a účast každého družstva, yslaného do soutěže, dotuje částkou 1000,- Kč. Rovněž materiální vybavení hasičů hradí obec.
 
Povodně 12. - 16.8. 2002
 
Za zvláštní odstavec v této kronice stojí zápis o činnosti hasičů z Vlastějovic při srpnových povodních roku 2002. Tyto povodně na řece Sázavě proběhly ve dnech 12. – 16. srpna. Celostátně postihly více než 1/3 území celé České republiky – zejména Vltavu, její přítoky a následně Labe. Na zaplavení pražského metra budou pražané ještě dlouho vzpomínat.
V důsledku stálých dešťů se i v naší obci hladina Sázavy zvedla až na stoletou úroveň, tzn. zhruba zvýšení hladiny až o 3 m oproti normálnímu stavu.
V souladu s povodňovým plánem obce a vyhlášeným III. stupněm povodňové aktivity byli Vlastějovičtí hasiči nejen v pohotovosti, ale i v činnosti. Zasahovali společně se Zručskými profesionály při evakuaci dětí i dospělých z tzv. „Sudového tábora“ v Kovacím Hamru – v noci 14. srpna. Další noc – 15. srpna byli přizváni na pomoc HZS při čerpání vody z mlýnice u p. Řezníka v Budčicích. Jednalo se o záchranu značných materiálních hodnot a historických památek.
Za úspěšný zásah se jim dostalo od rodiny Řezníkových veřejného poděkování. Ponamenáváme, že silnic, vedoucí podle řeky do Budčic byla místy až 1 metr pod vodou a muselo se jezdit přes V. Lhotu.
Odpoledne 15. srpna ještě hasiči z Vlastějovic zachraňovali materiální hodnoty odčerpáváním vody ve mlýně Březina. Po poklesu hladiny vody v řece Sázavě pomáhali občanům i obci čerpáním vody ze zatopených studní na pitnou vodu, aby se mohly desinfikovat a dále používat.
Na odborných hasičských pracích se nejvíce podílejí: M. Fanta, L. Frühauf, J. Rýva, V. Krupička
Pomocníci: F. Volf ml., M. Dudák a předseda povodňové komise Jar. Mejstřík
Po skončení prací byli očkováni proti žloutence typu „B“.
Následkem povodní bylo zaplaveno podél řeky Sázavy v obci Vlastějovice celkem 16 studní trvale bydlících občanů. Krajská hygienická stanice nabídla bezplatné bakteriologické rozbory. Obec tuto akci zorganizovala a uskutečnila. Rozbory však bohužel ve většině případů určovaly vodu jako nevyhovující k přímé spotřebě. Musí se znovu desinfikovat a pro jistotu převářet.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář